Kerstbericht 2021

December 2021

Beste vrienden van de Stien Eelsingh Stichting,

Het onverwachte is gebeurd!
Het bestuur heeft besloten een Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Stedelijk Museum Meppel, waarin o.a. is geregeld dat de collectie werken van ‘Stien’ van onze stichting zullen worden geschonken aan het Stedelijk Museum Meppel en de collectie werken ‘Stien’ van Margreet Frankot aan het museum in bruikleen zullen worden gegeven. Eind november hebben de  besturen van het museum en onze stichting deze overeenkomst getekend en zijn de werken van ‘Stien’ aan het museum overgedragen.

Wij zijn heel blij met deze overeenkomst, omdat dit een goede toekomst garandeert voor het permanent exposeren van het oeuvre van Stien Eelsingh.

Ook is overeengekomen dat de Stichting Stedelijk Museum Meppel de website “stieneelsingh.nl” in stand zal houden en beheren om het oeuvre van ‘Stien’ blijvend toegankelijk te houden en te maken voor een breed publiek.

Op 4 juli jl. was de heropening van het museum (voorheen Kunsthuis Secretarie) met de nieuwe naam: (Stichting) Stedelijk Museum Meppel met een aparte expositie ruimte waar de werken en gebruiksartikelen van Stien Eelsingh permanent worden geëxposeerd. Dit mede om uiteindelijk een museale functie te verwerven.

Het bestuur heeft besloten om de Stien Eelsingh Stichting per 31-12-2021 te ontbinden en het eventueel batig saldo conform artikel 13 lid 6 van de Statuten te besteden aan een goed doel, i.c. de Stichting Stedelijk Museum Meppel.

Het Stedelijk Museum Meppel heeft ook ‘vrienden’. Vrienden van Stien zien zij als vrienden van het museum. Zij nodigen u dan ook van harte uit dit officieel te maken. U steunt dan niet alleen de nalatenschap van Stien Eelsingh, maar ook een actieve collectievorming en toegankelijke presentatie ervan.

Wanneer u nu vriend van Stedelijk Museum Meppel wilt worden dan bieden zij, alleen voor de vrienden van de Stien Eelsingh Stichting, de vriendenpas voor het jaar 2022 van het museum gratis aan. Daarna is het €25,- of meer per jaar.
Met de vriendenpas heeft u het hele jaar 2022 tijdens openingstijden met 2 personen onbeperkt toegang tot het museum en ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief en profiteert u van vriendenaanbiedingen en -kortingen.
U kunt u zich als vriend aanmelden bij de website stedelijkmuseummeppel.nl door onder menu, bij vriend worden, uw gegevens in te vullen en achter uw naam “SES” te vermelden. Dan weten zij, dat u vriend bent van de Stien Eelsingh Stichting en een jaar lang gratis vriend van het museum wil worden.

Onlangs werden wij blij verrast met de schenking van een portretschilderij door  de heer Rients Faber en mevrouw Dineke Faber-de Vos uit Leeuwarden. Het betrof een voor ons nog onbekend schilderij van Stien voorstellende een portret van een nicht Arnoldina Hendrika Johanna de Vos (1922-1942). Dit portret zou in opdracht van de familie zijn geschilderd door Stien tijdens de oorlog aan de hand van een foto. Een mooie uitbreiding van het oeuvre van ‘Stien’. Dit portret staat afgebeeld op de bijgevoegde kerstkaart.

Wij danken onze vrienden voor de jarenlange steun voor onze Stien Eelsingh Stichting. U heeft geholpen om het werk van ‘Stien’ meer bekendheid te geven en daar zijn we heel blij mee. We hebben exposities en gezellige vriendendagen kunnen organiseren en vinden het fijn deze tijd met de overdracht naar het Stedelijk Museum Meppel te kunnen afsluiten.

Het gaat u allen goed en wij hopen u te ontmoeten in het Stedelijk Museum Meppel.

Het bestuur,

Roel Bouwknegt, Margreet Frankot, Berber Boom en Riny van der Arend