nalatenschap Stien Eelsingh

De doelstelling van Stichting Stien Eelsingh was het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de kunstenares. Dit houdt onder andere in dat het nagelaten archief van de kunstenares, samen met het
kunsthistorisch archief is ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle Het HCO is openbaar toegankelijk. Stichting Stedelijk Museum Meppel streeft ernaar het culturele erfgoed van Stien Eelsingh levend te houden. Het voormalige bestuur van de Stien Eelsingh Stichting adviseert hierbij.

Vrienden van Stien Eelsingh

Om de nalatenschap van Stien Eelsingh in stand te kunnen houden is het van belang dat een kring van vrienden dit werk ondersteunt. Alle vrienden van de voormalige Stien Eelsingh Stichting zijn welkom als vriend van Stichting Stedelijk Museum Meppel. Als vriend van het museum ontvang je met regelmaat de nieuwsbrief over de activiteiten van het museum. Je ontvangt jaarlijks ook een vriendenpas waarmee je een heel jaar onbeperkt toegang hebt tot het museum.
Zie : https://stedelijkmuseummeppel.nl/vriend/