Stedelijk Museum Meppel

Het museum heeft zich mede tot taak gesteld om:

  • Het culturele erfgoed van Stien Eelsingh levend houden.
  • Het bijhouden van de oeuvre-inventarisatie van Stien Eelsingh.
  • Het verwerven van werken en parafernalia van Stien Eelsingh.

Aan geïnteresseerden verstrekken wij graag informatie over het leven en de kunstwerken van de kunstenares.

Bestuur van Stichting Stedelijk Museum Meppel:

  • Voorzitter ad interim: Mieke Mulders, tevens conservator
  • Secretaris/ Penningmeester: René Ario
  • Personeel en organisatie: Gerda Elsenaar

Stichting Stedelijk Museum Meppel is een ANBI.
Het bestuur, de tentoonstellingscommissie en overige medewerkers zijn allen vrijwilliger. Zij ontvangen geen financiële vergoeding.