Bestuur

Doelstelling:

  • Het culturele erfgoed van Stien Eelsingh levend houden.
  • Het bijhouden van de oeuvre-inventarisatie van Stien Eelsingh.
  • Het verwerven van werken en parafernalia van Stien Eelsingh.

In de statuten is opgenomen dat het bestuur dient te bestaan uit minimaal vijf personen bij voorkeur afkomstig uit nakomelingen van de kunstenares, de overheid, het bedrijfsleven en het kunsthistorische veld.

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Voorzitter : Roel Bouwknegt
  • Secretaris: Riny van der Arend
  • Penningmeester: Roel Bouwknegt

Bestuursleden:

  • Berber Boom
  • Margreet Frankot, dochter van Stien Eelsingh