Privacyverklaring Stien Eelsingh Stichting

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Stien Eelsingh Stichting (SES), KVK nummer 05065871

Beyerinckstraat 10, 7424 BC Deventer, stien.eelsingh@gmail.com

functionaris voor de gegevensbescherming bij de Stien Eelsingh Stichting,
R. van der Arend, secretaris,
stien.eelsingh@gmail.com

SESverkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons geeft bij uw aanmelding als vriend via een brief, de website, email of telefoon. 

Persoonsgegevens 

SES verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens 
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
  • Geslacht  

Doeleinden 

SES verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

  • Het onderhouden van contact en verzenden van de nieuwsbrief; 
  • Administratieve handelingen;
  • Facturering van de vriendenbijdrage;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen; · Het voeren van geschillen. 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Verstrekking aan derden 

SES zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

SES zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden, die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat SES zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft SES passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

SES gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dockwerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Uw rechten 

U hebt het recht om SES een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u SESverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen en of aan te passen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

 Stien Eelsingh Stichting (SES), KVK nummer 05065871

Beyerinckstraat 10, 7424 BC Deventer, stien.eelsingh@gmail.com

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door SES, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.