Jaarverslag

Jaarverslag 2018

2018. Het jaar begon rustig, wat betreft de activiteiten van de Stien Eelsingh Stichting, tot we in maart het verzoek kregen voor een expositie in de Koppelkerk in Bredevoort. Een verrassende uitnodiging voor een prachtige locatie in de Achterhoek. DeHeerlijkheid Bredevoort is een schilderachtig stadje met veel belangstelling voor kunst en cultuur.

Na het eerste bezoek en bezichtiging van de Koppelkerk was ons bestuur meteen super-enthousiast. Het tweede bezoek was een kennismaking met het bestuur van de Elisabeth Heuff Stichting, waarna we afspraken gemaakt hebben voor een gezamenlijke expositie: Boereneenvoud, schilderijen van Stien Eelsingh en Elisabeth Heuff van 6 januari t/m 3 maart 2019.
Er zijn lijsten gemaakt van schilderijen van Stien, geschikt voor deze expositie, bruikleenverzoeken gestuurd aan de eigenaren, verzekeringen afgesloten, de schilderijen zijn opgehaald en naar Bredevoort gebracht en de opgehangen in de Koppelkerk.
Alles prima geregeld en het was een fantastische opening van de expositie

 

Op onze website: www.stieneelsingh.nl staan onder het kopje: Gezocht portretten uit ons archief , waarvan we niet weten wie het is, terwijl we dat graag zouden willen weten. De tijd gaat dringen, want de geportretteerde mensen worden steeds ouder….
Via de website en overerving van schilderijen van Stien komen we regelmatig in contact met nieuwe eigenaren van voor ons soms nog onbekende werken. We zijn heel blij, dat we die kunnen toevoegen aan ons archief. Zo hangen er nu twee tot voor kort voor ons heel onbekende schilderijen op de expositie in Bredevoort.

Na de brand in het Zwols Stedelijk Museum is het museum opgeheven en de collectie overgenomen door het HCO. Het is niet duidelijk wat er met de schilderijen van Stien gaat gebeuren. Hierover houden we contact met het HCO.

We houden ook contact met het Kunsthuis ‘De Secretarie’ te Meppel over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een museale functie. Om aan de voorwaarden te voldoen dient ‘De Secretarie’ in het bezit te zijn van een ‘eigen’ vaste collectie. Ons bestuur zal met hen de mogelijkheid bespreken voor het onderbrengen van de ‘eigen collectie’ van de Stien Eelsingh Stichting en de ‘eigen collectie’ van ons bestuurslid Margreet Frankot. Het zou een mooie mogelijkheid zijn om de werken van Stien structureel te exposeren en het bezit voor de toekomst te waarborgen. Participatie van onze bestuur in een nieuw te vormen ‘museum bestuur’ is een optie.

In het Voorjaarsbericht informatie over de haantjes en andere beschilderde dieren.
Aan het eind van het jaar is de Kerstgroet met een nieuwsbrief per post verstuurd naar onze vrienden en relaties.

Regelmatig wordt er wel eens een werk van Stien aangeboden op Marktplaats of bij een Kunstatelier. We proberen dan te achterhalen waar het werk dan heen gaat, maar dat is erg moeilijk.

Op 25 mei 2018 trad Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywetgeving is van toepassing op organisaties die persoonlijke gegevens verwerken en opslaan van personen die verblijven in de Europese Unie. De AVG is daarom ook van toepassing op de Stien Eelsingh Stichting en opdrachtgever.
Voor de Stien Eelsingh Stichting betekent het dat de Persoonsgegevens verwerkt worden in categorieën: NAW-gegevens, contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers en geslacht. Met de volgende doeleinden: Het onderhouden van contact en verzenden van de nieuwsbrief, administratieve handelingen, facturering van de vriendenbijdrage, nakoming van wettelijke verplichtingen en het voeren van geschillen.

De samenstelling van het SES-Bestuur is in 2018 niet gewijzigd en we hopen op een goed 2019 met nog meer bekendheid voor het grote oeuvre, dat Stien ons nagelaten heeft.

Januari 2019
Riny van der Arend
Secretaresse SES

Financieel jaarverslag 2018

Balans per31-12-1831-12-1731-12-1831-12-17
Activa       €       €Passiva       €       €
Eigen collectie29.35528.855Kapitaal36.78935.704
Voorraad boeken/1.5751.585Transitoria6020
grafische cahiers
Debiteuren00Crediteuren6313
Bank5.9825.297
Totaal36.91235.73736.91235.737
 Rekening van baten en lasten over het jaar 2018               Realisatie
     2018     2017
          €          €
Baten.
Vriendenbijdragen1.5401.542
Exposities00
Totaal1.5401.542
Lasten.
Kosten exposities3020
Kosten secretariaat/archivering/administratie5317
Bestuurskosten178428
Bankkosten132172
Diverse kosten290355
Totaal lasten955972
Saldo585570
KvK-nummer5065871
BestuurssamenstellingR. Bouwknegtvoorzitter/penningmeester
R. van der Arendsecretaris
M. Frankotlid
B. Boomlid
H. Berendslid
R. Smit-Mulleradviserend lid
BezoekadresBeyerinckstraat 10
7424 BC Deventer
Telefoonnummer06-14980799
E-mailadresstieneelsingh@gmail.com
DoelstellingHet bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de Kunstenares Stien Eelsingh
Beleidsplan– het beheren van:
het nagelaten archief van Stien Eelsingh
het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H. Smit-Muller te Schalkhaar
– het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
– het bijhouden van oeuvre-inventaris
– het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
– het verwerven van werken van Stien eelsingh en deze te onderhouden en
  beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien Eelsingh
– het organiseren van exposities van de werken van Stien Eelsingh