Disclaimer

Al het mogelijke werd gedaan om de juistheid van de geboden informatie te garanderen. Het gebruik van de informatie op deze webpagina en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. In geen enkel geval zal de Stien Eelsingh Stichting aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie. Wie vindt dat bepaalde informatie of foto’s op deze site aanstootgevend zijn, kan dit melden bij de websitebeheerder. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.