Jaarverslag 2019

1 Expositie “Boereneenvoud”

Op 6 januari was de Opening van de Expositie “Boereneenvoud” in de Koppelkerk in Bredevoort. Naast het werk van onze Stien Eelsingh was er werk van Elizabeth Heuff, een kunstenares uit Neede.
Totaal hingen er zestig werken van beide kunstenaars. De belangstelling voor de expositie was groot. Van de expositieopening is een verslag met foto’s op de website gezet.

2 Vriendendag

Op de laatste dag van de Expositie in Bredevoort, op 3 maart hebben we onze Vriendendag georganiseerd. Ondanks de afstand waren er ruim 20 vrienden. Zij hebben genoten van een rondleiding over de expositie. Daarna stond er een heerlijke lunch met streekgerechten op tafel. In de regen hebben een aantal liefhebbers met een gids de heerlijkheid Bredevoort bekeken. Iedereen was erg enthousiast. De dag werd afgesloten met een drankje, waarna alle schilderijen zijn ingepakt en ingeladen voor de weg terug naar de eigenaars.

3 Kunsthuis Secretarie Meppel

Het bestuur van het Kunsthuis is momenteel aan het onderzoeken of een museale functie kan worden verkregen van de Secretarie om een Museum in Meppel te realiseren. Er is een verbouwplan met een kostenraming gemaakt, maar die prijs viel erg tegen. Er moet een lift komen en in de kelder een depotruimte.

Een belangrijke voorwaarde is dat het Museum over een eigen collectie beschikt. Het SES-bestuur heeft overleg gehad over de plannen. In principe heeft de SES zich bereid verklaard de ‘eigen’ collecties ter beschikking te stellen zodat de werken structureel voor het publiek te bezichtigen zijn.

4 Museum Staphorst

In de Museumboerderij was deze zomer een expositie “Van geboorte tot doop”. Het was een goedverzorgde tentoonstelling met op de deel en op zolder diverse werken van Stien. Later in het jaar is de SES benaderd om bezitters van schilderijen van Stien te benaderen werken in bruikleen te geven voor een volgende tentoonstelling in 2020 met werken van Jan Sluiters, Jo Koster en Stien Eelsingh, “ontmoeten elkaar”.

5 Restaurant Stien

Restaurant Stien heeft een activiteit georganiseerd “Project Stien”. We lazen het toevallig in de krant. Amateur kunstenaars worden uitgenodigd een schilderwerk in de stijl van Stien te maken. De SES heeft een brief gestuurd aan de eigenaar van het restaurant met de waarschuwing, dat de naam Stien Eelsingh beschermd is en niet zomaar gebruikt mag worden. De eigenaar heeft excuses aangeboden en gebruikt alleen de naam Stien. De SES heeft de organisatie succes gewenst met het project en gevraagd ons op de hoogte te houden, maar sindsdien hebben we niets meer gehoord. Toch geven zij wel een Nieuwsbrief uit. Voor de jurering is R.H. Smit van ons bestuur gevraagd. Zij doet dit op persoonlijke titel.

6 Website

De werkwijze van berichten en foto’s invoeren op de website is totaal vernieuwd. Het is een heel ander systeem geworden, waardoor wij niet eenvoudig zelf nieuwe berichten met plaatjes of foto’s op de website kunnen overzetten. Bij het opzetten van de site is duidelijk besproken dat we zelf de site konden beheren, maar dat kan nu niet. Het contact met de beheerder loopt ook moeizaam, omdat mails regelmatig bij hem in de Spam terechtkomen en er diverse mailtjes gestuurd moeten worden eer er antwoord komt. In 2020 moeten we er weer mee aan de slag.
Op onze website: www.stieneelsingh.nl staan onder het kopje: Gezocht portretten uit ons archief , waarvan we niet weten wie het is, terwijl we dat graag zouden willen weten. De tijd gaat dringen, want de geportretteerde mensen worden steeds ouder….

7 Provenance

Veel adressen van de provenance kloppen niet meer, omdat mensen zijn overleden of verhuisd en geen bericht hiervan aan de SES sturen. Via de website en overerving van schilderijen van Stien komen we regelmatig in contact met nieuwe eigenaren van voor ons bekende, maar soms nog onbekende werken. We zijn heel blij, dat we die kunnen toevoegen aan ons archief en administratie.

8 Collectie Zwols Stedelijk Museum

Na de brand in het Zwols Stedelijk Museum is het museum opgeheven en de collectie overgenomen door het HCO. Wat er met de schilderijen van Stien gaat gebeuren in onduidelijk. Hierover houden we contact met het HCO.

9 Nieuwsbrieven

In het Voorjaarsbericht zijn 2 Nieuwsbrieven verstuurd, één met de uitnodiging voor de Vriendendag in Bredevoort op 3 maart en één met een verslag van de Vriendendag en info over de ontwikkelingen in Kunsthuis Secretarie Meppel met foto’s over de Vriendendag.
Met kerst is er een kaart met de afbeelding “de doop in de kerk”, met een kort berichtje over het schilderij, per post aan alle vrienden en relaties gestuurd.

10 Kunstveilingen

Regelmatig wordt er wel eens een werk van Stien aangeboden op Marktplaats of bij een Kunstatelier. We proberen te achterhalen waar het werk heen gaat, maar dat is erg moeilijk. Het bestuur is er ook op gewezen dat bij de verkoop van een schilderij de eigenaar van de naam een provisie ontvangt van de verkoopprijs. Onze voorzitter heeft het uitgezocht, maar in de praktijk is de provisie erg moeilijk te innen en zou het vaak op een rechtszaak uitkomen om het bedrag te verkrijgen.

11 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 trad de algemene verordening Gegevensbescherming in werking. Het bestuur had een 2019 een concept van deze AGV gemaakt en begin 2019 definitief vastgesteld.

De samenstelling van het SES-Bestuur is in 2019 niet gewijzigd en we hopen op een goed 2020 met nog meer bekendheid voor het grote oeuvre, dat Stien ons nagelaten heeft.

Februari 2020

Riny van der Arend
Secretaris SES

Balans per 31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18
Activa Passiva


Eigen collectie 29.355 29.355 Kapitaal 35.984 36.789


Voorraad boeken/ 1.575 1.575 Transitoria 135 60
grafische cahiers
Debiteuren 0 0 Crediteuren 62 63


Bank 5.251 5.982
Totaal 36.181 36.912 36.181 36.912


Rekening van baten en lasten over het jaar 2019 Realisatie
2019 2018
Baten
Vriendenbijdragen 1.371 1.540
Exposities 0 0
Totaal 1.371 1.540


Lasten
Kosten exposities 1.048 302
Kosten secretariaat/archivering/administratie 254 53
Bestuurskosten 178 178
Bankkosten 102 132
Diverse kosten 597 290
Totaal lasten 2.179 955
Saldo (808) 585


KvK-nummer 5065871


Bestuurssamenstelling R. Bouwknegt voorzitter/penningmeester
R. van der Arend secretaris
M. Frankot lid
B. Boom lid
H. Berends lid
R. Smit-Muller adviserend lid


Bezoekadres Beyerinckstraat 10
7424 BC Deventer
Telefoonnummer 0570-513689
E-mailadres stieneelsingh@gmail.com


Doelstelling Het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de Kunstenares Stien Eelsingh


Beleidsplan
  • het beheren van:
    • het nagelaten archief van Stien Eelsingh
    • het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H. Smit-Muller te Schalkhaar
  • het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
  • het bijhouden van oeuvre-inventaris
  • het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
  • het verwerven van werken van Stien eelsingh en deze te onderhouden en beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien Eelsingh
  • het organiseren van exposities van de werken van Stien Eelsingh