Stien Eelsingh® Stichting

Beleidsplan/doelstelling

De Stien Eelsingh Stichting is opgericht in het voorjaar van 2000 en heeft als doelstelling het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de kunstenares Stien Eelsingh.
Dit houdt in dat het nagelaten archief van de kunstenares, samen met het kunsthistorisch archief per september 2007 is ondergebracht bij het archiefcentrum het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle (HCO). Het is daar openbaar toegankelijk. Het archiveren blijft doorgaan. Elke drie jaar kan materiaal worden toegevoegd.
Het bestuur, bestaande uit personen die allen geïnteresseerd en betrokken zijn of zijn geweest bij leven en werk van Stien Eelsingh, streeft ernaar dat haar culturele erfgoed levend wordt gehouden.

Verslag van de activiteiten

Om dit alles in stand te houden is het belangrijk dat er rondom het bestuur een kring van vrienden ontstaat die dit werk ondersteunt. Elke vriend van de Stichting ontvangt in het voorjaar een nieuwsbulletin. De activiteiten van het bestuur worden hierin vermeld, alsmede een verantwoording van het financiële beheer. Op de kerst- en jaarwisselinggroet wordt elk jaar een ander kunstwerk van Stien Eelsingh afgebeeld. Het bestuur staat open voor vragen betreffende werk en leven van Stien Eelsingh.
Meer activiteiten hier.

Naam: Stien Eelsingh Stichting
RSIN/fiscaalnummer: 816039033
Beloningsbeleid: niet van toepassing (geen personeel in dienst)