In Memoriam

Een groot verlies is ons zondag 24 januari jl. overkomen.


Onze kunst-historica en medeoprichtster van de Stien Eelsingh Stichting, Mevr. Roel Smit-Muller is, na een kort ziekbed overleden.

Wij zijn haar heel dankbaar voor alles wat zij voor de SES gedaan heeft. Met haar boeken, haar kennis over Stien Eelsingh en met haar inzet bij de voorbereiding van exposities van Stien Eelsingh heeft ze velen geïnspireerd en haar oeuvre bij een breder publiek bekendheid gegeven.

Wij zullen haar missen.

Het bestuur van de

Stien Eelsingh Stichting