Zittende Staphorster moeder met kind in interieur

Zittende Staphorster moeder met kind in interieur

w.s. 1940-1950, grafische techniek, prent in grote oplage, 30 x 23, sign. bij deze r.o., invent.nr. I14.
Stien Eelsingh liet de prenten in zwart afdrukken en kleurde ze later in en signeerde ze. Iedere prent is daardoor anders.
De Stichting bezit hier ook een niet ingekleurde van. Beide werken zijn in bruikleen bij de Rabobank Staphorst-Rouveen.