Vriend worden

Door “vriend” te worden van de Stien Eelsingh Stichting wordt meegewerkt aan het in stand houden van het culturele erfgoed van Stien Eelsingh. Het is belangrijk dat rondom het bestuur vrienden zijn, die het werk niet alleen steunen door een bijdrage van minimaal €20,– (buitenland €25,00) per jaar maar ook belangstelling tonen voor de activiteiten.

Elke vriend van de Stichting ontvangt in het voorjaar een nieuwsbulletin. De activiteiten van het bestuur worden hierin vermeld, alsmede een verantwoording van het financiële beheer. Ook ontvangt u een kerst- en jaarwisselinggroet waarop elk jaar een ander kunstwerk van Stien Eelsingh wordt afgebeeld.

Voor meer informatie over werk en leven van Stien Eelsingh staat zowel het secretariaat als het archief bij het Historisch Centrum Overijssel (per september 2007) ter beschikking.

Het secretariaat zal graag nieuwe vrienden van de Stichting verwelkomen. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen, een e-mail te sturen naar stien.eelsingh@gmail.com of via het secretariaatadres: Beyerinckstraat 10, 7424 BC Deventer.

Voornaam
Achternaam
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer
Emailadres *
Uw bericht
Ik ga akkoord met de privacy verklaring