Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten 2016

In 2E04 Na de oogst016 zijn we met dezelfde leden in het Bestuur van de Stien Eelsingh Stichting doorgegaan. Inmiddels is onze voorzitter niet meer ad interim. Dat vinden we heel fijn.
In februari is onze nieuwe website geïnstalleerd, met een mooie home-page, een greep uit het oeuvre van Stien en een rubriek Nieuws. We kunnen nu zelf nieuwe berichten op de site zetten. Dat was nog even wennen, maar komend jaar zullen we dat meer gaan doen.
Op 24 maart is de prachtige expositie Sterke vrouwen in het Voerman Museum geopend.
In het karakteristieke gebouw in Hattem waren de schilderijen van Jo Koster en Stien Eelsingh tentoongesteld. De kranten uit de regio hebben enthousiaste artikelen met foto’s over de tentoonstelling gepubliceerd. Dat heeft geleid tot wel ruim 10.000 bezoekers aan het museum.
Tijdens de opening van de expositie is de Koppermaandagplaat overgedragen aan de Stichting.
Op 20 juni waren er ruim 20 mensen naar Hattem gekomen voor De Eelsingh-vriendendag met als hoogtepunt het bezoek aan de tentoonstelling. In het Wapen van Hattem heeft Drs. Roel H. Smit-Muller een lezing gegeven over de overeenkomsten en verschillen in de schilderwerken van Stien Eelsingh en Jo Koster. Het was een gezellige en succesvolle dag.
Een ander markante gebeurtenis was de overdracht van een langdurig bruikleen van twee Eelsingh schilderijen aan de Stichting Collectie Nagelhout in Holten (SCNH). De schilderijen zijn gemaakt tijdens haar Nagelhoutreis in 1950 naar St. Tropez. Het bestuur van SES heeft gemeend dat deze schilderijen bij het uitgebreide depot en archief van (SCNH) een grotere bekendheid voor de toekomst zullen krijgen.
In een geschiedenis werkboek van de Christelijke School in Staphorst is een leerzaam en interessant hoofdstuk gewijd aan Stien Eelsingh met mooie afbeeldingen van haar schilderwerk.
Het kerstbericht werd dit jaar opgefleurd met een zonnebloemboeket. Het afgebeelde werk met de titel Vijf zonnebloemen is geschilderd in de jaren twintig van de vorige eeuw. In de bijgevoegde Nieuwsbrief stond een kort verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar 2016.
Het Bestuur van de SES heeft in 2016 twee keer vergaderd. Tussentijds is er veel mailverkeer onderling om activiteiten met elkaar af te stemmen. Het vriendenaantal loopt ieder jaar iets terug, ws. door de leeftijd van de vrienden. Het Bestuur zal de Stichting zal moeten promoten om meer “jonge” vrienden te werven.
De schilderijen van Stien Eelsingh staan nog steeds volop in de belangstelling. Maandelijks, soms wekelijks ontving het bestuur dit jaar verzoeken om schilderijen op echtheid te beoordelen of in te schrijven in onze documentatie. Hieruit valt te concluderen dat ook veilinghouders, galerieën graag Eelsingh werken verhandelen. M.b.t musea zijn er alleen werken van Stien in het Stedelijk Museum in Amsterdam, in Stedelijk Museum Zwolle en in de Fundatie eveneens in Zwolle. Algemeen bekend is dat Rabobank en de Gemeente Staphorst een fraaie collectie bezitten. Een doorbraak van het oeuvre naar het westen van Nederland is helaas nog steeds niet gelukt. De toekomst zal zeker uitwijzen dat Eelsingh behoort tot een van de toonaangevende kunstenaressen van de Twintigste Eeuw en daarmee inmiddels een lemma in de vuist dikke publicatie 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis heeft verworven.

Jaarverslag 2016 in cijfers

Balans per 31-12-1631-12-1531-12-1631-12-15
Activa       €       €Passiva       €       €
Eigen collectie28.85528.855Kapitaal35.13435.313
     
Voorraad boeken/   1.585   1.889Transitoria       37       55
grafische cahiers    
Debiteuren   0         25Crediteuren      13     200
     
Bank 4.744  4.799  
Totaal 35.18435.568 35.18435.568
 Rekening van baten en lasten over het jaar 2016               Realisatie
     2016      2015
          €          €
Baten.
Vriendenbijdragen  1.6821.825
Exposities  415   491
Totaal 2.0972.316
   
Lasten.  
Kosten exposities        0        0
Kosten secretariaat/archivering/administratie      17   347
Bestuurskosten         0   100
Bankkosten     179    169
Diverse kosten2.080   650
Totaal lasten2.276 1.266
Saldo   -179 1.050
KvK-nummer5065871
BestuurssamenstellingR. Bouwknegtvoorzitter/penningmeester
R. van der Arendsecretaris
M. Frankotlid
B. Boomlid
H. Berendslid
R. Smit-Mulleradviserend lid
BezoekadresBeyerinckstraat 10
7424 BC Deventer
Telefoonnummer0614980799
E-mailadresstieneelsingh@gmail.com
DoelstellingHet bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap
van de Kunstenares Stien Eelsingh
Beleidsplan– het beheren van:
het nagelaten archief van Stien Eelsingh
het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H. Smit-Muller te Schalkhaar
– het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
– het bijhouden van oeuvre-inventaris
– het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
– het verwerven van werken van Stien eelsingh en deze te onderhouden en
  beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien eelsingh
Activiteiten 2016Expositie “Stien Eelsingh en Jo Koster”, schilderijen 24 april 2016 t/m 30 oktober 2016
Lezing over Stien Eelsingh door Roel Smit-Muller, kunsthistoricus