Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was, wat betreft de activiteiten van de Stien Eelsingh een rustig jaar. Geen expositie en geen vriendendag.
Wel is er geprobeerd een expositie te organiseren in het HCO over portretten van Stien van mensen uit de regio. Van veel portretten weten we niet wie het is, terwijl we dat graag zouden weten. De tijd gaat dringen, want de geportretteerde mensen worden steeds ouder…. Helaas is die expositie niet gelukt. Inmiddels staan op de Website onder de link Gezocht verschillende portretten met de vraag of iemand weet wie het is.
In het najaar heeft het HCO wel het Zwols Museum overgenomen. Het is niet duidelijk wat daarmee gaat gebeuren.
We houden ook steeds contact met de gemeente Meppel over de functie van de oude HBS. Het zou een mooie plek zijn voor een expositie en misschien de opslag van de collectie van Stien, die nu nog steeds bij Margreet is ondergebracht.

In de expositieruimte van Stiens dochter Margreet in Doesburg hangt momenteel het schilderij Interieur van de Witte Boerderij. In dit werk is te zien hoe ver Stien haar tijd vooruit was: origineel en vakkundig, Schilderijen en tekeningen van Stien zijn nauwelijks op de kunstmarkt te traceren. Tijdgenoten van Stien die schilderijen en tekeningen kochten of kregen, koesterden ze en gingen over naar de volgende generatie. Wij krijgen nu wel regelmatig aanbiedingen van mensen die van hun ouders een schilderij geërfd hebben en het graag willen verkopen. Via het Voorjaarsbericht is dat ook een paar keer gelukt.
Regelmatig wordt er wel eens een werk van Stien aangeboden op Marktplaats of bij een Kunstatelier. We proberen dan te achterhalen waar het werk dan heen gaat, maar dat is erg moeilijk.

Afgelopen zomer heeft het SES-bestuur een kijkje genomen in de oude boerderij van Stien en heeft Margreet ons interessante details verteld over de boerderij en de omgeving. De boerderij is nu restaurant Stien en men kan er heerlijk eten.

Voor 2018 zijn op dit moment geen extra activiteiten gepland, Zodra ons bestuur een mogelijkheid ziet opnieuw te exposeren springen we in! Werk en leven van Stien is interessant geweest en waard om verder verbreid te worden.

 

 

Financieel jaarverslag 2017

Balans per31-12-1731-12-1631-12-1731-12-16
Activa       €       €Passiva       €       €
Eigen collectie28.85528.855Kapitaal35.70435.134
Voorraad boeken/   1.585   1.585Transitoria    20  37
grafische cahiers
Debiteuren00Crediteuren     13   13
Bank  5.297       4.744
Totaal35.73735.18435.73735.184

 

Rekening van baten en lasten over het jaar 2017

 

Realisatie

20172016
    €   €
Baten.
Vriendenbijdragen1.5421.682
Exposities       0    415
Totaal1.5422.097
Lasten.
Kosten exposities      0       0
Kosten secretariaat/archivering/administratie  154      17
Bestuurskosten  428       0
Bankkosten  172    179
Diverse kosten  2182.080
Totaal lasten  9722.276
Saldo  570   -179
KvK-nummer5065871
BestuurssamenstellingR. Bouwknegtvoorzitter/penningmeester
R. van der Arendsecretaris
M. Frankotlid
B. Boomlid
H. Berendslid
R. Smit-Mulleradviserend lid
BezoekadresBeyerinckstraat 10
7424 BC Deventer
Telefoonnummer06-14980799
E-mailadresstieneelsingh@gmail.com
DoelstellingHet bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap
van de Kunstenares Stien Eelsingh
Beleidsplan– het beheren van:
het nagelaten archief van Stien Eelsingh
het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H. Smit-Muller te Schalkhaar
– het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
– het bijhouden van oeuvre-inventaris
– het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
– het verwerven van werken van Stien Eelsingh en deze te onderhouden en
  beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien Eelsingh